-
Lizingas Parduoti, keisti Paslaugos Apie mus Kontaktai

Garantija

BRC Autocentras suteikia unikalią analogų Lietuvoje neturinčią garantiją naudotiems automobiliams.

BRC Autocentras pirmą kartą Lietuvoje naudotiems automobiliams suteikia iki 24 mėnesių garantiją be jokių ridos apribojimų!

Kad ir koks bebūtų automobilis, kad ir kaip jis bebūtų patikrintas prieš perkant, niekas negali garantuoti 100% automobilio patikimumo. Todėl BRC Autocentras jūms siūlo garantijos paslaugą kuri jums leis užtikrintai jaustis, bet kokioje situacijoje.

BRC Garantijos privalumai:

Pagrindinių automobilių komponentų gedimų šalinimas

Garantijos laikotarpis naudotiems automobiliams iki 24 mėnesių

Sugedus automobiliui, jeigu remontas trunka ilgiau nei 24h suteikiamas laikinas automobilis

Vienintelė garantijos sąlyga - automobilis turi būti prižiūrimas ir tvarkomas BRC Servise!

Paslaugos detalus aprašymas

Šiuo dokumentu yra apibrėžiama UAB “Baltijos realizacijos centras” (toliau – BRC) parduodamų naudotų automobilių teikiamos garantijos tvarka ir sąlygos. Garantija pradeda galioti nuo pirmojo techninio aptarnavimo UAB “Baltijos realizacijos centras” servise (toliau – BRC servisas), kuris privalo būti atliktas per 7 dienas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir susipažinimo su šiomis taisyklėmis bei galioja 24 mėnesius, be ridos apribojimo.

Garantijos taikymo apimtis. BRC garantuoja, kad parduodamas dėvėtas automobilis yra techniškai tvarkingas ir gali būti eksploatuojamas pagal jo paskirtį, t.y. automobilis turi galiojančią techninę apžiūrą (TA). Jeigu automobilis TA neturi, tai BRC garantuoja, kad toks automobilis atitinka visus privalomus reikalavimus, kad TA būtų gauta. Tuo atveju, jeigu įgaliotas TA vykdantis asmuo nustato, kad automobilis neatitinka galiojančių TA reikalavimų, BRC įsipareigoja savo sąskaitą automoblį suremontuoti taip, kad jis tuos reikalavimus atitiktų.

Atsižvelgiant į tai, kad automobilis yra naudotas, garantija taikoma tik automobilio varikliui, greičių dėžei ir tiems darbams bei detalėms, kurios buvo pakeistos ar darbai atlikti BRC automobilių servise. Garantija yra netaikoma visiems kitiems, aukščiau neišvardintiems automobilio mechanizmams ir detalėms, įskaitant, bet neapsiribojant važiuokle ir jos dalimis, sankaba, stabdžių sistema, amortizatoriais, dujų išmetimo sistema, stabdžių trinkelėms, ratų diskais, lempos, stiklai, elektronika, automobilio valdymo blokai ir t.t.

Garantija netaikoma, jeigu automobilis buvo perdirbtas, t.y. buvo didinama variklio galia, keičiama greičių dėžė, keičiama konstrukcija ir t.t. Garantijos metu automobilio remontas atliekamas pagal privalomus techninius reikalavimus, pakeičiant arba remontuojant sugedusias dalis. Pakeistos dalys tampa BRC nuosavybe. Pirkėjas nemoka už garantijos metu atliktus atsarginių dalių išrinkimo ir surinkimo darbus, nebent jų priežastimi buvo pakeitimai automobilyje, atlikti ne BRC.

Garantija taip pat netaikoma ir tokiems reguliavimo darbams, kaip: durelių ir stoglangių pritaikymas ir sureguliavimas, oro triukšmų bei nesandarumų durelėse ir stoglangiuose, ratų suvedimas ir balansavimas, kuro ir tepalų sąnaudos jei jos neviršija gamyklos gamintojos nustatytų normų.

Garantija netaikoma, jeigu gedimas atsirado dėl to, kad:

Automobiliui nebuvo atliktas pirmasis techninis reikalvimas per nustatytą terminą BRC servise;

Automobilis buvo remontuojamas ne BRC servise arba techninis aptarnavimas nebuvo atliktas laiku;

Į automobilį buvo/yra sumontuotos dalys, nepatvirtintos BRC Serviso, arba automobilyje padaryti pakeitimai, nesuderinti su BRC Servisu;

Automobilis buvo naudojamas netinkamu būdu, ne pagal paskirtį, pažeidžiant naudojimosi automobiliu instrukcija

Automobilis buvo naudojamas taksi veikloje, nuomai, sporto varžyboms, keleivių ar krovinių pervežimui

Garantija netaikoma, jeigu automobilis buvo perdirbtas, t.y. buvo didinama variklio galia, keičiama pavarų dėžė, keičiama automobilio konstrukcija ir pan.

Pirkėjo atsakomybė nuolat stebėti Automobilio techninę būklę. Patikrinti žibintų tvarkingumą, skysčių lygį, padangų slėgį ir kėbulo dažų būklę. Jei kiltų klausimų (pvz., neįprastas garsas, įtaisų veiklos arba išvaizdos pakitimai ir t.t.), nedelsiant kreiptis į BRC servisą.

Defektai, kurie konstatuojami automobilio priėmimo perdavimo akte, nėra suteikiamos garantijos objektas ir tik Pirkėjo pageidavimu gali buti šalinami jo sąskaita.

Garantija neapima pirkėjo netiesioginių ir tiesioginių išlaidų, susijusių su pakaitinio automobilio nuoma, taksi išlaidomis, sugedusio automobilio transportavimu, nakvyne arba remontuojamo automobilio prastova.

Pirkėjas netenka teisės i garantiją, jeigu automobilio techniniai aptarnavimai ar kitokie remontai bus atlikti ne BRC servise.