a

Rezervavimas

AUTOMOBILIO / TURTO REZERVAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
Šios “Automobilio / Turto rezervavimo taisyklės” (toliau – Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Kliento (toliau “Klientas”) ir Baltijos realizacijos centras, UAB (toliau – “BRC”) tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Klientui interneto puslapyje www.brcauto.eu rezervuojant pageidaujamą įsigyti automobilį / turtą. Dėmesio! Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis, Jūs patvirtinate, kad:
1.1. Jus susipažinote su visomis šių Taisyklių sąlygomis;
1.2. Šių Taisyklių sąlygos Jums yra visiškai aiškios ir suprantamos;
1.3. Šių Taisyklių sąlygų Jūs nelaikote diskriminacinėmis ir/ar suteikiančiomis per didelį pranašumą BRC;
1.4. Jums yra žinoma, kad Jums atsisakius įsigyti rezervuotą automobilį automobilio rezervavimo mokestis liks BRC ir nebus Jums grąžintas;
1.5. Sutinkate su visomis be išimties šių Taisyklių sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

2. Automobilio / turto rezervavimas
Klientas, pasinaudodamas BRC priklausančiame interneto tinklapyje www.brcauto.eu esančia nuoroda “Rezervuoti internetu”, rezervuoja pageidaujamą įsigyti automobilį / turtą bei sumoka BRC 200 EUR dydžio automobilio / turto rezervavimo mokestį, o BRC rezervuoja Klientui pageidaujamą įsigyti automobilį / turtą iki kalendorinių 5 dienų, skaičiuojant nuo automobilio / turto rezervavimo mokesčio sumokėjimo dienos.

3. Teisės ir pareigos

3.1. Kliento teisės ir pareigos:

3.1.1. Rezervuoti pageidaujamą įsigyti automobilį / turtą šiose Taisyklėse ir interneto tinklapyje www.brcauto.eu nustatyta tvarka;
3.1.2. Klientas, sumokėjęs automobilio / turto rezervavimo mokestį, įgyja pirmumo teisę įsigyti rezervuotą automobilį / turtą per 5 kalendorines dienas nuo automobilio / turto rezervavimo mokesčio sumokėjimo dienos;
3.1.3. Rezervuojant automobilį / turtą sumokėti 200 EUR dydžio automobilio / turto rezervavimo mokestį;
3.1.4. Per 5 kalendorines dienas nupirkti automobilį / turtą už rezervacijos metu nustatytą automobilio / turto kainą;
3.1.5. Rezervuojant automobilį / turtą, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto tinklapyje www.brcauto.eubei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų.

3.2. BRC teisės ir pareigos:
3.2.1. Bet kuriuo metu ir neįspėjus Kliento laikinai sustabdyti arba nutraukti automobilių / turto rezervavimo internetu paslaugos teikimą;
3.2.2. Negrąžinti Klientui automobilio / turto rezervavimo mokesčio, jei Klientas atsisako įsigyti rezervuotą automobilį / turtą;
3.2.3. Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles;
3.2.4.. Šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka sudaryti Klientui galimybę rezervuoti pageidaujamą įsigyti automobilį / turtą internetu;
3.2.5. Neperleisti Kliento rezervuoto automobilio / turto jokiam kitam pirkėjui tol, kol galioja Kliento rezervacija;
3.2.6. Nenaudoti rezervuoto automobilio / turto bandomiesiems važiavimams bei jokiems kitiems tikslams;
3.2.7 Klientui pasinaudojus pirmumo teise įsigyti rezervuotą automobilį / turtą, BRC automobilio / turto rezervavimo mokestį užskaito kaip dalinę įmoką už rezervuotą automobilį / turtą.

4. Atsakomybė
4.1. Klientas visiškai atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis automobilio / turto rezervavimo internetu paslauga;
4.2. Klientas visiškai atsako už visus savo veiksmus, atliktus interneto tinklalapyje https://ib.swedbank.lt/privatejeigu naudojasi Swedbank banko elektroninės banininkystės sistema, ir/ar https://ebankas.seb.lt/ jeigu klientas naudojasi SEB banko elektroninės banininkystės sistema, bei už bet kokių trečiųjų asmenų veiksmus interneto tinklalapyje https://ib.swedbank.lt/private jeigu naudojasi Swedbank banko elektroninės banininkystės sistema ir/ar https://ebankas.seb.lt/ jeigu klientas naudojasi SEB banko elektroninės banininkystės sistema, atliktus pasinaudojus Klientui suteiktais slaptažodžiais ir/arba atpažinimo kodais.
4.3. BRC neatsako už padarinius, kurie atsirado dėl Kliento naudojimosi automobilio rezervavimo internetu paslauga sąlygų pažeidimų;
4.4. BRC neatsako už naudojimosi automobilių / turto rezervavimo internetu paslaugos sutrikimus, kurie atsirado dėl naudojimosi interneto tinklalapiu https://ib.swedbank.lt/private jeigu naudojasi Swedbank banko elektroninės banininkystės sistema ir/ar https://ebankas.seb.lt/ jeigu klientas naudojasi SEB banko elektroninės banininkystės sistema sutrikimų;
4.5. BRC neatsako už naudojimosi automobilių / turto rezervavimo internetu paslaugos sutrikimus, jei tai įvyko ne dėl BRC kaltės;
4.6. Jei interneto tinklapyje www.brcauto.eu yra ryšio linijos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, BRC nėra atsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

5. Atsakomybės apribojimas
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

6. Pranešimai
Visus pranešimus bei klausimus, susijusius su naudojimusi automobilio rezervavimo internetu paslauga, rašykite adresu: Senasis Ukmergės kelias 18, Užubalių kaimas, Vilniaus rajonas. Pašto kodas: LT-14180. El. pašto adresas: andrius.sersniovas@brc.lt,  Telefonas: +370 68551808.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė;
7.2. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.
 

 


📧
Pastabos, Nusiskundimai ir Pasiūlymai
Vardas*
El. paštas*
*Jei pateiksite savo kontaktus, garantuojame operatyvų problemos sprendimą darbo dienos bėgyje. Dėkojame.
Komentarai*
 • Autocentras Vilniuje Senasis Ukmergės kelias 18, Užubalių kaimas, Vilniaus raj. LT-14180
  Tel. +370 5 2431230
  Faksas: +370 52431231
  (Didinti žemėlapį)
 • BRC Trucks Vilniuje Savanorių pr. 247, Vilnius LT-02300
  Tel. +370 52045060
  Faksas: +370 52431231
  (Didinti žemėlapį)
 • Autocentras Kaune Islandijos pl. 6, Kaunas 49170
  Tel. +370 37711740
  Faksas: +370 37711972
  (Didinti žemėlapį)
 • Autocentras Klaipėdoje Tilžės g. 53, Klaipėda LT-91260
  Tel. +370 46314880
  Faksas: +370 46319053
  (Didinti žemėlapį)
Uždaryti žemėlapį