- ×

Autolizingo paraiška

— Prašome užpildyti visus žvaigždute pažymėtus laukus

Autolizingo paraiška

Informacija apie pareiškėją


Darbovietė


Informacija apie turimus įsipareigojimus


Finansiniai įsipareigojimai


Pageidaujamos lizingo sąlygos
Dokumentai

Paso / ID Kortelės kopija

Didžiausias leidžiamas įkeliamo failo dydis yra 5 MB. Leidžiama siųsti tik šiuos failus (JPG, GIF, PNG, BMP, PDF, TIFF, DOC, XLS, DOCX, XLSX).


Sutuoktinio dokumento kopija

Didžiausias leidžiamas įkeliamo failo dydis yra 5 MB. Leidžiama siųsti tik šiuos failus (JPG, GIF, PNG, BMP, PDF, TIFF, DOC, XLS, DOCX, XLSX).


Pateikdamas šią paraišką aš sutinku ir pageidauju, jog UAB „BRC Finance“ (toliau tekste - “Bendrovė") tvarkytų mano pateiktus asmens duomenis (asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, išsilavinimas, mirties data, vardas, pavardė, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, deklaruota gyvenamoji vieta, banko sąskaitų numeriai, nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, atvaizdas, IP adresas, parašas, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, pajamų rūšis ir pobūdis), būtų tvarkomi (saugomi) Bendrovės duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) vykdant Bendrovės teisėtą interesą ir siekiant įgyvendinti mano, kaip kliento, interesus . Patvirtinu, kad pateikta informacija yra išsami, galiojanti, teisinga ir atitinkanti tikrovę, bei pateikdamas šią paraišką sutinku, kad Bendrovė prašytų ir gautų informaciją žodžiu ir/ar raštu apie mane ar mano atstovą (-us) iš bet kokio trečiojo asmens, įskaitant valstybės registrus, Turto arešto aktų registrą, Hipotekos registrą, sutarčių registrą, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančias įmones, kredito ir finansų įstaigas dėl pateiktos informacijos patikrinimo bei informacijos apie įmonę ir jos atstovą gavimo ir tvarkytų duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Pateikdamas šią paraišką sutinku, kad Bendrovė perduotų gautus duomenis kitoms BRC (UAB "Baltijos realizacijos centras", UAB "HML" ir kt.) grupės įmonėms ar kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikia Bendrovės teisėtam interesui užtikrinti.

— Prašome užpildyti visus žvaigždute pažymėtus laukus

Autolizingo paraiška

Informacija apie įmonę

Įmonės akcininkai


Įmonės akcininkų turimi akcijų paketai kitose įmonėse

Pageidaujamos lizingo sąlygos


Trumpas įmonės aprašymas


Įsipareigojimai


Debitoriai / KreditoriaiDokumentai

Direktoriaus Paso / ID Kortelės kopija

Balanso ataskaita

Pelno nuostolių ataskaita

Didžiausias leidžiamas įkeliamo failo dydis yra 5 MB. Leidžiama siųsti tik šiuos failus (JPG, GIF, PNG, BMP, PDF, TIFF, DOC, XLS, DOCX, XLSX).

Pateikdamas šią paraišką aš sutinku ir pageidauju, jog UAB „BRC Finance“ (toliau tekste - “Bendrovė") tvarkytų mano pateiktus asmens duomenis (asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, išsilavinimas, mirties data, vardas, pavardė, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, deklaruota gyvenamoji vieta, banko sąskaitų numeriai, nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, atvaizdas, IP adresas, parašas, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, pajamų rūšis ir pobūdis), būtų tvarkomi (saugomi) Bendrovės duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) vykdant Bendrovės teisėtą interesą ir siekiant įgyvendinti mano, kaip kliento, interesus . Patvirtinu, kad pateikta informacija yra išsami, galiojanti, teisinga ir atitinkanti tikrovę, bei pateikdamas šią paraišką sutinku, kad Bendrovė prašytų ir gautų informaciją žodžiu ir/ar raštu apie mane ar mano atstovą (-us) iš bet kokio trečiojo asmens, įskaitant valstybės registrus, Turto arešto aktų registrą, Hipotekos registrą, sutarčių registrą, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančias įmones, kredito ir finansų įstaigas dėl pateiktos informacijos patikrinimo bei informacijos apie įmonę ir jos atstovą gavimo ir tvarkytų duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Pateikdamas šią paraišką sutinku, kad Bendrovė perduotų gautus duomenis kitoms BRC (UAB "Baltijos realizacijos centras", UAB "HML" ir kt.) grupės įmonėms ar kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikia Bendrovės teisėtam interesui užtikrinti.

Pasirinkti automobilį
;