- ×

Vertinimas

Turto vertinimo kainos:

Lengvieji automobiliai, motociklai - 100 EUR+ PVM Komercinis transportas - 200 EUR + PVM

Mūsų įmonė yra sukaupusi didžiulę patirtį vertinant kilnojamąjį turtą (lengvuosius automobilius, komercinį transportą, statybinę techniką ir pan.). Turto vertinimo ataskaitas pripažįsta visos Lietuvos finansinės institucijos.

  • Operatyvus turto vertės nustatymas
  • Kasmetinis turto vertės nustatymas finansinės atskaitomybės tikslams

Įmonės kvalifikacijos atestatas turto vertinimo veiklai išduotas 2012 m. rugpjūčio 1 d. (atestato Nr. 000089).

Mūsų įmonės kvalifikacinius turto vertintojo pažymėjimus turintys specialistai kokybiškai ir greitai atliks jūsų turto individualų vertės nustatymą. Vertintojų kvalifikacija bei didelė patirtis vertinant įvairios paskirties turtą užtikrina objektyvų, teisėtą ir nepriklausomą turto įvertinimą.

Turto vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Turto vertinimo metodika, Tarptautiniais vertinimo standartais bei Europos vertinimo standartais ir kitais normatyviniais aktais, technine ir metodine medžiaga, atsižvelgiant į vertinamą objektą.

Leidimai verstis
kilnojamojo turto
vertinimo veikla

  • Įrašymo į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą pažymėjimas
  • Civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

KONTAKTAI

Oksana Kavaliauskienė

Vilnius
+370 655 99 338 [email protected]
;