Nuomos anketa

Su BRC Finance Jums nebereikia kelerius metus taupyti savo svajonių automobiliui.
Užpildykite BRC Finance anketą ir gaukite individualų pasiūlymą. Naudokitės automobiliu jau šiandien*.
Informacija

Papildomos pastabos
Pateikdamas šią paraišką aš sutinku ir pageidauju, jog UAB „BRC Finance“ (toliau tekste - “Bendrovė") tvarkytų mano pateiktus asmens duomenis (asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, išsilavinimas, mirties data, vardas, pavardė, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, deklaruota gyvenamoji vieta, banko sąskaitų numeriai, nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, atvaizdas, IP adresas, parašas, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, pajamų rūšis ir pobūdis), būtų tvarkomi (saugomi) Bendrovės duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) vykdant Bendrovės teisėtą interesą ir siekiant įgyvendinti mano, kaip kliento, interesus. Patvirtinu, kad pateikta informacija yra išsami, galiojanti, teisinga ir atitinkanti tikrovę, bei pateikdamas šią paraišką sutinku, kad Bendrovė prašytų ir gautų informaciją žodžiu ir/ar raštu apie mane ar mano atstovą (-us) iš bet kokio trečiojo asmens, įskaitant valstybės registrus, Turto arešto aktų registrą, Hipotekos registrą, sutarčių registrą, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančias įmones, kredito ir finansų įstaigas dėl pateiktos informacijos patikrinimo bei informacijos apie įmonę ir jos atstovą gavimo ir tvarkytų duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Pateikdamas šią paraišką sutinku, kad Bendrovė perduotų gautus duomenis kitoms BRC (UAB "Baltijos realizacijos centras", UAB "HML" ir kt.) grupės įmonėms, UADBB Baltijos draudimo centras ar kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikia Bendrovės teisėtam interesui užtikrinti. Man yra žinoma, kad minėti asmens duomenys bus tvarkomi tapatybės nustatymo, duomenų teisingumo patikrinimo, sutarčių sudarymo, jų vykdymo, kontrolės, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, bei kitais paraiškoje ar siekiamoje sudaryti sutartyse nurodytais tikslais. Sutinku, kad mano pateiktas elektroninio pašto adresas ir telefono numerio duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutinku, kad mano duomenis, kurie bus tvarkomi rinkodaros tikslais būtų perduoti tretiesiems asmenims, kurie vykdytų tiesioginę rinkodarą tik Bendrovės ir jos grupės įmonių interesais. Man yra žinoma, kad bet kuriuo metu galiu kreiptis į Bendrovę su užklausa apie mano tvarkomus asmens duomenis, taip pat, kad bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą dėl tolimesnio mano asmens duomenų tvarkymo.
*Pasiūlymą atsiunčiame per vieną darbo dieną, o automobilio paruošimas (registracija ir tech. apžiūra) gali užtrukti iki 2 darbo dienų.